Skip to main content

Disclaimer

Vacansoleil besteedt de uiterste zorg aan dit blog en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Vacansoleil is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

De teksten op deze blog zijn van algemene informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen die een bijdrage leveren aan deze blog.

De inhoud van reacties op berichten op deze site, is geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een hier geplaatste reactie betekent niet dat Vacansoleil zich achter de inhoud van de betreffende reactie staat. Vacansoleil behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaand bericht of opgave van reden aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.