Vacansoleil en MVO

Eindhoven, augustus 2017

Wij zijn ons ervan bewust dat wij als organisator van vakanties en als werkgever een impact hebben op de wereld om ons heen. Niet alleen op het milieu maar ook op de kwaliteit van leven van mensen, zowel van onze gasten als van medewerkers als partners met wie wij werken.

Vanuit die gedachte proberen wij steeds stappen te zetten om een eventuele negatieve impact te verkleinen en een mogelijke positieve impact te vergroten.

Op één van de belangrijkste componenten, het vervoer van onze gasten naar de campings, hebben wij niet veel invloed.  Wél is het zo dat een autovakantie van alle vervoerssoorten per kilometer de laagste impact heeft wanneer vier mensen met één auto reizen – en dat is het gemiddelde aantal gasten dat wij per auto mogen verwelkomen. En met auto’s die in snel tempo schoner, zuiniger en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen worden lijkt deze balans zich nog steeds gunstiger te ontwikkelen.

Begin 2017 gaf een voorbeeld-vergelijking het volgende beeld qua CO2-uitstoot voor een retourreis naar Nice voor 4 personen:

Vliegtuig:                                             560 kg CO2 per persoon
Touringcar:                                          90 kg CO2 per persoon
Trein:                                                   75 kg CO2 per person
BMW X5 25D:                                     83,4 kg per persoon
Volkswagen Passat 1.6D:                   61,8 kg CO2 per person

Daar komt bij dat campings veelal rijk aangeplante en begroeide terreinen zijn, waarop bomen en planten voor een belangrijke co2-opname zorgen.

Wat

Toch heeft een campingvakantie wel een impact op ons milieu. De aandacht die wij voor duurzaamheid hebben is onderdeel van onze bedrijfsvoering en kunnen wij gelukkig met veel van onze partners delen:

  • Heel veel en steeds meer partner-campings uit onze selectie zijn inmiddels in het bezit van het internationale “Green Key”keurmerk;
  • In onze leveranciersselectie wegen wij branche-gerelateerde duurzaamheidslabels mee – van kantoorartikelen tot safaritenten, en van productie tot uiteindelijke recycling. Veel van de stacaravans die wij jaarlijks kopen zijn al tot 98% recyclebaar en het hout dat wordt gebruikt voor onze terrassen en safaritenten is van duurzame houtbouw;
  • Wij testen met zonnepanelen op de daken van stacaravans;
  • Energiebesparing is een vast onderwerp binnen onze facilitaire overlegstructuur: door te sturen op meer bewust gedrag en gerichte investeringen in stroomverbruikers hebben wij van 2015 op 2016 het electriciteitsverbruik op ons hoofdkantoor kunnen terugdringen met 14%.  Voor het komend jaar is één van onze doelstellingen verdere reductie van het totale energieverbruik (electriciteit en gas) op ons hoofdkantoor met 5% - en daar investeren wij ook in;
  • De afvalstromen hebben wij al jaren gescheiden (en dat is nog goedkoper ook!);
  • Doordat meer dan 90% van onze gasten aangaf een brochure niet meer echt noodzakelijk te vinden hebben we kunnen besluiten over de afgelopen jaren steeds minder te gaan drukken. Vanaf 2017 drukken we helemaal geen brochures meer; 
  • Vacansoleil faciliteert al sinds 2013 electrisch rijden met laadpunten op kantoor en afwijkende auto-regelingen;

Daarnaast hebben wij een aantal wezenlijke onderwerpen geselecteerd waarop wij actief proberen in positieve zin verschil te maken op het sociale vlak:

  • In 2012 is de Vacansoleil-Foundation opgericht met het doel om op menselijke schaal, in de vorm van concrete projecten en met mensen, financiële middelen en producten van Vacansoleil, in de landen waarin wij actief zijn mensen te ondersteunen die dat echt even nodig hebben. De onderstening die de Vacansoleil-Foundation geeft kan zeer breed zijn: van een onbezorgde vakantie tot een bijzonder kinderfeest of een op maat gemaakte sportprothese. De Foundation wordt bestuurd en uitgevoerd door aan Vacansoleil gelieerde, onbezoldigde vrijwilligers;
  • Vacansoleil probeert een betrokken en sociale werkgever te zijn: wij hebben oog voor persoonlijke omstandigheden en oplossingsgerichte gedachten zijn voor ons altijd leidend om arbeidsparticipatie maximaal te stimuleren.

Veranderen wij hiermee de wereld? Nee, dat denken we niet.

Lukt alles dat we proberen op dit vlak? Nee, maar gelukkig het meeste wel.

Maken we hiermee een beetje verschil? Ja, dat denken we wel – en we doen ons best om nog een beetje meer verschil te maken.

Indien u, waarde lezer van deze paragraaf, denkt ons te kunnen helpen met ideeën of suggesties, dan zijn wij daar heel blij mee: u kunt ze sturen naar de heer Pierre Fivet: pfivet@vacansoleil.com