Duurzaam Toerisme Verklaring Vacansoleil

Milieubeleidsverklaring, zorg voor het milieuDit betekent dat duurzaamheid, naast aspecten als kwaliteit en kosten, als volwaardig criterium wordt meegenomen bij:

  • De productie en verspreiding van drukwerk
  • De verkoop van producten
  • De informatiestroom naar de consument
  • De samenstelling van het aangeboden product

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken zal Vacansoleil met de tot haar ter beschikking staande middelen zich inspannen en inzetten. Hiervoor zullen tijd en middelen worden vrijgemaakt en duurzaam toerisme zal als aandachtspunt periodiek in het overleg worden opgenomen.

Daarnaast zullen initiatieven van medewerkers om de eventuele negatieve effecten van de producten en diensten van Vacansoleil te verminderen zoveel mogelijk worden gestimuleerd.

Aldus opgemaakt te Eindhoven, 11 november 2015.